Φοιτητικό στεγαστικό Επίδομα στους σπουδαστές των δημόσιων ΙΕΚ

Ανοιχτές οι αιτήσεις του φοιτητικού επιδόματος για τα ΔΙΕΚ.

Οι αιτήσεις θα κατατεθούν ηλεκτρονικά στο διάστημα από 01/02/2023 μέχρι και τις 14/02/2023, οι σπουδαστές θα πάρουν 1.500 ευρώ ή 2.000 ευρώ εάν συγκατοικούν με άλλο σπουδαστή στην ίδια πόλη ή περιφερειακή ενότητα. Αξίζει να σημειωθεί ότι τα μισθωτήρια συμβόλαια θα πρέπει να είναι σε ισχύ για τουλάχιστον έξι μήνες και να έχουν συναφθεί πριν τη λήξη του ακαδημαϊκού έτους 2021-2022.

Εφόσον ολοκληρωθεί ο έλεγχος των δικαιολογητικών και των προϋποθέσεων χορήγησης του επιδόματος από το ηλεκτρονικό σύστημα και το Ι.Ε.Κ. φοίτησης, η Διεύθυνση του Δημόσιου Ι.Ε.Κ. εκδίδει απόφαση στην οποία ορίζονται οι δικαιούχοι του στεγαστικού επιδόματος. Το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα θα πληρωθεί εφόσον εγκριθεί η αίτηση. Συνήθως ο χρονικός ορίζοντας της πληρωμής μπορεί να είναι από έναν μέχρι τρεις μήνες.

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ να μας καλέσετε στο γραφείο της Μυτιλήνης στο τηλέφωνο:2251040115 ή να μας επισκεφτείτε στην διεύθυνση: Ερμού 217 κεντρική αγορά Μυτιλήνης