ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΔΑΝΕΙΩΝ: ΑΠΟ 01/02 ΟΙ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΥΠΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Από 1η Φεβρουαρίου 2023, οι δανειολήπτες μπορούν να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους στη πλατφόρμα του gov.gr, προκειμένου να τύχουν της σχετικής στήριξης.

Πρώτο βήμα η έκδοση σχετικής βεβαίωσης ευάλωτου δανειολήπτη μέσω του πληροφοριακού συστήματος της Ειδικής Γραμματείας Ιδιωτικού Χρέους. Τα αναλογούντα ποσά εκτιμάται πως θα ξεκινήσουν να πιστώνονται στους λογαριασμούς των δικαιούχων τον Απρίλιο.

Όσον αφορά τα κριτήρια για συμμετοχή στο πρόγραμμα, δικαιούχοι είναι δανειολήπτες με στεγαστικό δάνειο ή και δάνειο μικρών επιχειρήσεων, που εξασφαλίζεται με εμπράγματη ασφάλεια στην 1η κατοικία.

Το ετήσιο εισόδημα δεν μπορεί να ξεπερνά τα 7.000 ευρώ, προσαυξανόμενο κατά 3.500 ευρώ, ανά μέλος της οικογένειας, με όριο και μέγιστο ετήσιο εισόδημα 21.000 ευρώ.

Η μέγιστη αξία της κύριας (πρώτης) κατοικίας να μην είναι υψηλότερη των 180.000 ευρώ (βάσει αξίας υπολογισμού ΕΝΦΙΑ), οι συνολικές καταθέσεις έως 7.000 ευρώ, προσαυξανόμενες κατά 3.500 ευρώ για κάθε μέλος της  οικογένειας με όριο συνολικών καταθέσεων το ποσό 21.000 ευρώ.

Το ύψος της επιδότησης ανέρχεται στο 50% της αύξησης του επιτοκίου (με ημερομηνία υπολογισμού της αύξησης την 30.6.2022). Αξίζει να σημειωθεί ότι η επιδότηση θα διακόπτεται στην περίπτωση που ο οφειλέτης καταστεί υπερήμερος στην εξυπηρέτηση της δόσης του για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των 30 ημερών.

Οι οφειλές που μπορούν να υπαχθούν στο πρόγραμμα είναι δάνεια σε καθυστέρηση μέχρι 90 ημέρες, με σημείο αναφοράς (για το ενήμερο ή μη) την ημερομηνία υποβολής του αιτήματος από τον πιστούχο.

Read more at: https://www.naftemporiki.gr/finance/economy/1433920/epidotisi-daneion-apo-simera-oi-aitiseis-gia-ypagogi-sto-programma/