Τι ισχύει για την απασχόληση συνταξιούχων με αγροτικό εισόδημα.

Μετά τις άδικες  διατάξεις του άρθρου 27 του ν. 4670/2020 για την απασχόληση συνταξιούχων των λοιπών ταμείων πλην πρ.ΟΓΑ  και Δημοσίου και την αναστάτωση που δίκαια ήρθε στις τάξεις  αυτών  ,καθώς εφόσον συνέχιζαν να απασχολούνται στα αγροτεμάχια τους  και να αποκομίζουν έστω και  ένα πολύ χαμηλό εισόδημα από την αγροτική δραστηριότητα που με αυτό συνήθως κάλυπταν ατομικές-οικογενειακές ανάγκες , θα ερχόντουσαν αντιμέτωποι και θα ήταν υπόχρεοι να καταβάλουν τις  μηνιαίες ασφαλιστικές εισφορές  υπέρ πρώην  Ο.Γ.Α. Θυμηθείτε εδώ τις αρχικές διατάξεις.

Το θέμα τέθηκε στην Βουλή και μετά από την δέσμευση του Υπουργού Εργασίας ο οποίος παραδέχθηκε την αστοχία του  νόμου τροποποίησε την παραπάνω διάταξη.

Σύμφωνα με το άρθρο 78 του ν.4690/20

  • Θεσπίζεται απαλλαγή από την υποχρέωση καταβολής ασφαλιστικών εισφορών για τους συνταξιούχους που ασκούν δραστηριότητα υπακτέα στην ασφάλιση του πρώην ΟΓΑ, εφόσον το ετήσιο εισόδημά τους από την δραστηριότητα αυτή δεν υπερβαίνει το ποσό των 10.000 ευρώ. Η ως άνω απαλλαγή ισχύει από 01.06.2020.
  • Παρατείνεται κατά ένα έτος και ισχύει έως την 1.3.2022 (αντί της 1.3.2021) το καθεστώς ευνοϊκότερης ασφαλιστικής μεταχείρισης εργαζόμενων συνταξιούχων, οι οποίοι είχαν αναλάβει εργασία πριν την έναρξη ισχύος του ν. 4387/2016 ή για τους οποίους προβλεπόταν εξαίρεση από το άρθρο 20 του ν. 4387/2016, καθώς και από τις προϊσχύουσες αυτού διατάξεις.

Αναλυτικότερα :

Με την νέα διάταξη θεσπίζεται ένα εύλογο όριο απαλλαγής των συνταξιούχων που ασκούν δραστηριότητα υπακτέα στην ασφάλιση του πρ. ΟΓΑ από την υποχρέωση καταβολής εισφορών προκειμένου να αποφευχθεί η «δυσανάλογη επιβάρυνση και να στηριχθεί η αγροτική δραστηριότητα» όπως αναφέρεται. Στο πλαίσιο αυτό, το νέο καθεστώς διαμορφώνεται ως εξής:

Οι συνταξιούχοι αγρότες που ασφαλίζονταν στον πρώην ΟΓΑ μπορούν να συνεχίζουν να δουλεύουν ως αγρότες και μετά την συνταξιοδότησή τους (απασχόληση υπακτέα στην ασφάλιση του πρ. ΟΓΑ) χωρίς καμία περικοπή στην σύνταξη.
Οι συνταξιούχοι άλλων Ταμείων που εργάζονταν και ασφαλίζονταν ως μισθωτοί του ιδιωτικού τομέα (ΙΚΑ), ως Δημόσιοι Υπάλληλοι (Δημόσιο), ελεύθεροι επαγγελματίες – αυτοαπασχολούμενοι (ΟΑΕΕ – ΕΤΑΑ) μπορούν να έχουν αγροτικό εισόδημα έως 10.000 ευρώ το χρόνο χωρίς να έχουν περικοπή στην σύνταξή τους.
Οι συνταξιούχοι άλλων Ταμείων που εργάζονταν και ασφαλίζονταν ως μισθωτοί του ιδιωτικού τομέα (ΙΚΑ), ως Δημόσιοι Υπάλληλοι (Δημόσιο), ελεύθεροι επαγγελματίες – αυτοαπασχολούμενοι (ΟΑΕΕ – ΕΤΑΑ) δεν καταβάλλουν εισφορές υπέρ ΕΦΚΑ – Αγροτών για το αγροτικό εισόδημα που δηλώνουν εφόσον αυτό δεν υπερβαίνει τις 10.000 ευρώ (με το αρχικό καθεστώς έπρεπε να καταβάλλουν εισφορές 121 ευρώ το μήνα από το πρώτο ευρώ αγροτικού εισοδήματος).

Η ίδια νομοθετική διάταξη  δίνει ένα ακόμη χρόνο περιθώριο στους παλαιούς εργαζόμενους – συνταξιούχους, μεταθέτοντας την εφαρμογή του οριζόντιου κόφτη 30% στον Μάρτιο του 2022 έναντι τον Μάρτιο του 2021. Ετσι, οι εργαζόμενοι συνταξιούχοι πριν από την ψήφιση του νόμου Κατρούγκαλου, που είχαν εξαιρεθεί από τον «κόφτη» του 60%, θα ενταχθούν στον «κόφτη» του 30% από τον Μάρτιο του 2022 και μετά.

Οι εξαιρέσεις

Κατ’ εξαίρεση των ανωτέρω ρυθμίσεων δεν μειώνεται το ποσόν της σύνταξης:

α. Των συνταξιούχων του ΟΓΑ εφόσον ασκούν απασχόληση υπακτέα στην ασφάλιση του πρώην ΟΓΑ.

β. Των ψυχικά ασθενών του άρθρου 23 του ν. 4488/2017 (Α’ 176).

γ. Των συνταξιούχων με βάση τον ν. 612/1977 (Α’ 164) και τις διατάξεις που παραπέμπουν σε αυτόν.

δ. Των συνταξιούχων του τετάρτου εδαφίου της περίπτωσης α’ της παραγράφου 1 των άρθρων 1 και 26 του π.δ. 169/2007 (Α’ 210).

ε. Όσων λαμβάνουν το εξωιδρυματικό επίδομα ή το αντίστοιχο επίδομα του άρθρου 54 του π.δ. 169/2007 (Α’ 210).

στ. Των πολύτεκνων, των οποίων το ένα τουλάχιστον των τέκνων είναι ανήλικο ή σπουδάζει σε ανώτερες ή ανώτατες σχολές και έως τη συμπλήρωση του εικοστού τετάρτου έτους της ηλικίας του ή είναι ανίκανο για κάθε βιοποριστική εργασία.

ζ. Των προσώπων που αναφέρονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 4 του ν. 4387/2016.

η. Των συνταξιούχων άλλων φορέων και του Δημοσίου, εφόσον το ετήσιο εισόδημά τους από απασχόληση στον αγροτικό τομέα ως αγροτών, μελισσοκόμων, κτηνοτρόφων, πτηνοτρόφων και αλιέων δεν υπεβαίνει το ποσό των δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ.

 

Ορφανός Ν. Παναγιώτης