Συμβουλευτικές

Συμβουλευτικές

Ε

πενδύουμε συνεχώς και ταυτόχρονα τόσο στους ανθρώπους μας, όσο και σε τεχνολογίες αιχμής, προκειμένου να έχουμε όλα τα απαραίτητα στοιχεία, ώστε να είμαστε σε θέση αρωγού προς τους πελάτες μας, με απώτερο σκοπό την επιτυχία τους στον τομέα που δραστηριοποιούνται.

Αναλαμβάνουμε

  • Εκπόνηση επιχειρηματικών σχέδιων
  • Μελέτες βιωσιμότητας
  • Οργάνωση ταμειακού προγραμματισμού
  • Πώληση- συγχώνευση επιχειρήσεων
  • Σύνταξη ταμειακών ροών και καθοδήγηση βελτιστοποίησης τους