Εργατικά – Υποστήριξη Μισθοδοσίας

Εργατικά – Υποστήριξη Μισθοδοσίας

Η

δαιδαλώδης εργατική Νομοθεσία βρίσκει την λύση της καθώς η Μηχανογράφηση της Οικονομοτεχνικής και το έμπειρο προσωπικό και οι συνεργάτες της είναι στην υπηρεσία των πελατών της οι οποίοι αναζητούν βοήθεια και στήριξη από έμπειρα στελέχη που γνωρίζουν άριστα τις τεράστιες αλλαγές που συντελούνται καθημερινά στις εργασιακές σχέσεις. Δίνει λύσεις σε κάθε πρόβλημα που παρουσιάζεται στην Μισθοδοσία (ΑΠΔ, ΦΜΥ, κ.λ.π.) και τις υποχρεώσεις της απέναντι στην Πολιτεία και τον εργαζόμενο. Η Οικονομοτεχνική μπορεί να παρέχει αποκλειστικά αν το επιθυμεί ο πελάτης της μόνο της υπηρεσίες μισθοδοσίας (payroll services ) με την ανάλογη αμοιβή που υπολογίζεται με το σύνολο των εργαζομένων μιας επιχείρησης.

Υποστηρίζουμε

  • Ανάλυση μισθοδοσίας ανά κέντρο κόστους
  • Υποστήριξη σε περίπτωση έλεγχου από ασφαλιστικά ταμεία
  • Συμβουλευτική υποστήριξη σε θέματα εργατικής νομοθεσίας
  • Επίλυση εργατικών διάφορων μέχρι την παρουσία δικηγόρου
  • Διαχείριση προσλήψεων, οικειοθελών αποχωρήσεων ή απολύσεων
  • Υποστήριξη στον σχεδιασμό ευέλικτων και οικονομικών ωραρίων εργασίας
  • Καθοδήγηση και διαμεσολάβηση για την σύναψη επιχειρησιακών συμβάσεων
  • Τήρηση μισθοδοσίας, υπολογισμός αμοιβών προσωπικού και εργατικών εισφορών