Παράταση έως 31.8.2020 για τη δήλωση διόρθωσης τ.μ. ακινήτων στην πλατφόρμα της ΚΕΔΕ

Παρατείνεται έως 31.8.2020 (λήγει 30-6-2020) η δυνατότητα δήλωσης τετραγωνικών που δεν είχαν δηλωθεί στους δήμους, για λόγους που αφορούν στη μεγάλη ανταπόκριση των πολιτών στο μέτρο αυτό.