Παράταση έως την Τετάρτη, 1 Ιουλίου 2020, στις δηλώσεις Covid των ιδιοκτητών που δέχθηκαν μείωση στα ενοικιά τους.

 

Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων ανακοινώνει την παράταση της προθεσμίας υποβολής των Δηλώσεων Covid  (απόφαση Α.1139/2020) για τους εκμισθωτές ακινήτων που δέχθηκαν  την μείωση του 40% στα ενοίκια τους έως την Τετάρτη, 1 Ιουλίου 2020. Αντίστοιχα, η προθεσμία για τους μισθωτές ακινήτων παρατείνεται έως τη Δευτέρα, 6 Ιουλίου 2020.