Κτηματολόγιο

Κτηματολόγιο

Τι είναι το κτηματολόγιο και ποιους αφορά;

Το Κτηματολόγιο αποτελεί την πρώτη τεκμηριωμένη Ελληνική προσπάθεια καταγραφής όλων των ακινήτων (και των δικαιωμάτων επί αυτών) στο σύνολο της Ελληνικής επικράτειας.

Το Κτηματολόγιο μας αφορά όλους. Η δήλωση ιδιοκτησίας στο κτηματολόγιο είναι από το νόμο υποχρεωτική και αποτελεί προϋπόθεση για οποιαδήποτε πράξη αφορά το ακίνητο στο μέλλον (π.χ. μεταβίβαση, γονική παροχή ή δωρεά. Επίσης, για όσα ακίνητα δεν έχει υποβληθεί δήλωση δεν μπορεί να εκδοθεί οικοδομική άδεια.

Και αν δεν δηλώσω το ακίνητό μου;

Αν υπάρξουν ακίνητα αλλά και αγροτικές εκτάσεις που δεν θα δηλωθούν εντός των χρονικών προθεσμιών, θα χαρακτηρίζονται ως “αγνώστου ιδιοκτήτη” και θα περιέλθουν στην περιουσία του δημοσίου και θα μεταφερθεί στο Υπερταμείο (Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας Α.Ε) που συστάθηκε με το τρίτο μνημόνιο με σκοπό, κατά ένα μέρος την αποπληρωμή μέρους το χρέους της χώρας μέσω εκποίησης περιουσίας του δημοσίου και κατά δεύτερο την επενδυτική αξιοποίηση τους από το Δημόσιο.

Τρόποι υποβολής δήλωσεων ιδιοκτησίας

1) Πηγαίνοντας ο ίδιος στο Κτηματολογικό γραφείο ή εξουσιοδοτημένος υπάλληλος της Οικονομοτεχνικής

Διαδικασία:

 • Προσκόμιση δήλωσης στο Κτηματολογικό γραφείο – Υπολογισμός τέλους κτηματογράφησης
 • Πληρωμή τέλους σε τράπεζα
 • Προσκόμιση αποδεικτικού πληρωμής και οριστική καταχώρηση και υποβολής δήλωση

2) Ηλεκτρονικά μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής

Διαδικασία:

 • Ηλεκτρονική καταχώρηση δήλωσης ιδιοκτησίας (Στοιχεία δικαιούχου – Επιλογή νομού – Στοιχεία και τύπος ακινήτου – Εντοπισμός ακινήτου – Συμπλήρωση δικαιωμάτων σε ακίνητο και τίτλων ιδιοκτησίας)
 • Σάρωση και υποβολή συνημμένων εγγράφων
 • Πληρωμή τέλους κτηματογράφησης με χρεωστική ή πιστωτική κάρτα
 • Ολοκλήρωση διαδικασίας και οριστική υποβολή

Απαραίτητα δικαιολογητικά

Απαραίτητα δικαιολογητικά

 • Δήλωση Ε9
 • Τοπογραφικό διάγραμμα ακινήτου
 • Φωτοαντίγραφο πιστοποιητικού μεταγραφής
 • Φωτοαντίγραφο Δελτίου ταυτότητας ή Διαβατηρίου
 • Φωτοαντίγραφο τίτλου που αποδεικνύει το δικαίωμα ακινήτου(π.χ. Συμβόλαιο ιδιοκτησίας, δήλωση αποδοχής κληρονομιάς κ.α.)
 • 35 € ανά δικαίωμα ακινήτου και 20 € για βοηθητικούς χώρους 35 € ανά ακίνητο στις αγροτικές περιοχές και μέχρι δύο ακίνητα, ανεξαρτήτως του συνολικού αριθμού τους.

Πρόστιμα για εκπρόθεσμη υποβολή

α) Δικαίωμα εντός αστικής περιοχής

Για αδόμητο γεωτεμάχιο κάτω των 400 τ.μ.

–Πρόστιμο 70  €

Για αδόμητο γεωτεμάχιο άνω των 400 τ.μ

–Πρόστιμο 120 €

Για γεωτεμάχιο με κτίσμα μέχρι 200 τ.μ

–Πρόστιμο 150 €

Για γεωτεμάχιο με κτίσμα άνω των 200 τ.μ.

–Πρόστιμο 250 €

Για διηρημένη ιδιοκτησία μέχρι 200 τ.μ.

–Πρόστιμο 100 €

Για διηρημένης ιδιοκτησίας άνω των 200 τ.μ.

–Πρόστιμο 250 €

Για βοηθητικό χώρο (αυτοτελούς ιδιοκτησίας)

–Πρόστιμο 50  €

β) Δικαίωμα σε αγροτική περιοχή

Για αδόμητο γεωτεμάχιο κάτω των 4.000 τ.μ.

–Πρόστιμο 70  €

Για αδόμητο γεωτεμάχιο άνω των 4.000 τ.μ.

–Πρόστιμο 100  €

Για γεωτεμάχιο άνω των 4.000 τ.μ. με κτίσμα

–Πρόστιμο 200  €

Για κάθε άλλο δικαίωμα (π.χ. δουλεία κλπ )

–Πρόστιμο 70  €