Οι έλεγχοι των καταθέσεων και άλλων 12 υποθέσεων προτεραιότητα της Εφορίας και το 2021

Οι έλεγχοι των τραπεζικών καταθέσεων αποδεικνύονται αρκετά αποδοτικοί και αποκαλύπτουν μεγάλες υποθέσεις φοροδιαφυγής, σύμφωνα με την ΑΑΔΕ

 

 

 

 

Οι έλεγχοι των τραπεζικών καταθέσεων παραμένουν κεντρική προτεραιότητα για την Εφορία, κατά 2021, καθότι αποδεικνύονται αρκετά αποδοτικοί και αποκαλύπτουν μεγάλες υποθέσεις φοροδιαφυγής, σύμφωνα με την αξιολόγηση της ΑΑΔΕ.

Εκτός των τραπεζικών καταθέσεων, το ελεγκτικό πλάνο για το 2021, περιέχει ακόμη και 12 κατηγορίες φορολογικών υποθέσεων, στις οποίες οι εκλεκτικές υπηρεσίες της ΑΑΔΕ, θα επικεντρώσουν τους φορο-ελέγχους από το νέο έτος.

Ο έλεγχος των καταθέσεων, εντάσσεται στην κατηγορία των ηλεκτρονικών και εξ αποστάσεως ελέγχων, οι οποίοι λόγω της πανδημίας και της υπολειτουργίας των υπηρεσιών της ΑΑΔΕ, αλλά και της αγοράς, είναι μονόδρομος.

Με κλειστή την αγορά δεν υφίστανται προληπτικοί επιτόπιοι έλεγχοι στις επιχειρήσεις, οπότε όλο το βάρος έπεσε και πέφτει στις ηλεκτρονικές διασταυρώσεις των στοιχείων των φορολογουμένων, που κατέχει ή μπορεί να «δει» η Εφορία.

Ειδικότερα σε ότι αφορά στον έλεγχο των καταθέσεων, είναι ιδιαίτερα εύκολος, καθώς πραγματοποιείται μέσα από το Σύστημα Μητρώων Τραπεζικών Λογαριασμών και Λογαριασμών Πληρωμών, το οποίο είναι συνδεμένο με τα αρχεία των τραπεζών ώστε να αναζητούνται και βρίσκονται εύκολα οι τραπεζικοί λογαριασμοί καταθέσεων, τα δάνεια και οι θυρίδες των υπόπτων προσώπων.

Τα στοιχεία που αντλούνται από το σύστημα, διασταυρώνονται με εκείνα των φορολογικών δηλώσεων και αν προκύψει ότι οι καταθέσεις είναι δυσανάλογα υψηλές με τα δηλωθέντα εισοδήματα, τότε ο υπόχρεος, καλείται για εξηγήσεις και αν δεν πείσει τις φορολογικές αρχές, του επιβάλλονται εξοντωτικοί φόροι και πρόστιμα.

Οι άλλοι 12 ελεγκτικοί στόχοι της Εφορίας

Πλην των καταθέσεων, στο μικροσκόπιο των φοροελεγκτών για το 2021, μπαίνουν οι ακόλουθες υποθέσεις, ώστε να ελεγχθούν κατά προτεραιότητα:

 1. Οι υποθέσεις που παραγράφονται στις 31-12-2021. Πρόκειται για εκείνες των ετών 2015, 2012, 2010 και 2005. Η επιλογή γίνεται ανάλογα με το ύψος του φορολογικού αντικειμένου και τις ενδείξεις φοροδιαφυγής από άλλα στοιχεία όπως π.χ. ύποπτες κινήσεις τραπεζικών λογαριασμών. Βασικός κανόνας της παραγραφής είναι η πενταετία, από το εν λόγω φορολογικό έτος, αλλά, εκτείνεται σε 8, 10 ή και 15 χρόνια ανάλογα με την περίπτωση και την παράβαση.
 2. Οι υποθέσεις που θα εντοπιστούν από διασταυρώσεις να μην έχουν δηλώσει το σύνολο ή μέρος των εισοδημάτων για το έτος 2015.
 3. Οι υποθέσεις από εκθέσεις έρευνας των Υπηρεσιών Ερευνών και Διασφάλισης Δημοσίων Εσόδων (Υ.Ε.Δ.Δ.Ε.).
 4. Οι υποθέσεις που αφορούν σε πορισματικές εκθέσεις που διαβιβάζονται στην Α.Α.Δ.Ε. από τη Διεύθυνση Ερευνών Οικονομικού Εγκλήματος.
 5. Υποθέσεις που αφορούν σε επιστροφές φόρων. Οι επιστροφές φόρου επιταχύνθηκαν μεν, αλλά δεν σημαίνει πως είναι ανεξέλεγκτες.
 6. Υποθέσεις που αφορούν σε έλεγχο βάσει δείγματος, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα σε διατάξεις και αποφάσεις (όπως δικαιούχων που έτυχαν επιστροφής Φ.Π.Α., καθώς και δικαιούχων νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων που έτυχαν επιστροφής φόρου εισοδήματος, χωρίς έλεγχο).
 7. Υποθέσεις για τις οποίες έχει εκδοθεί σημείωμα διαπιστώσεων με τα αποτελέσματα του φορολογικού ελέγχου και προσωρινός προσδιορισμός φόρων και προστίμων.
 8. Υποθέσεις για τις οποίες επίκειται η έκδοση σημειώματος διαπιστώσεων και προσωρινού προσδιορισμού φόρου και προστίμου, συνεκτιμώντας αιτιολογημένα στο Ο.Π.Σ. Elenxis και άλλα στοιχεία.
 9. Υποθέσεις που προέκυψαν από εισαγγελικές παραγγελίες, εντολές ανακριτικών και προανακριτικών πράξεων, περιλαμβανομένων αιτημάτων και εντολών διενέργειας φορολογικών ελέγχων που έχουν προκύψει από εντολή οποιασδήποτε Εισαγγελικής ή Δικαστικής Αρχής.
 10. Υποθέσεις των Δ.Ο.Υ και Υ.Ε.Δ.Δ.Ε. που αφορούν σε διενέργεια μερικού επιτόπιου ελέγχου διαπίστωσης της εκπλήρωσης των φορολογικών υποχρεώσεων, της τήρησης των βιβλίων και της έκδοσης των φορολογικών στοιχείων, για φορολογουμένους που ασκούν οποιαδήποτε δραστηριότητα ή διακινούν αγαθά. Οι συγκεκριμένοι έλεγχοι θα είναι στοχευμένοι σε όσους κλάδους εξακολουθούν να λειτουργούν, παρά τα lockdown, ενώ θα πυκνώσουν όταν ανοίξεει η αγορά.
 11. Υποθέσεις που αφορούν σε διασταυρωτικούς ελέγχους ενδοκοινοτικών συναλλαγών (VIES), υποθέσεις πολυμερών (ταυτόχρονων) ελέγχων που διενεργούνται από ελληνικές και αλλοδαπές φορολογικές αρχές.
 12. Υποθέσεις αμοιβαίας διοικητικής συνδρομής κατόπιν αιτήματος, από φορολογική αρχή, άλλης χώρας.

Πηγή⋅https://www.sofokleousin.gr/